Mirələm Mirələmov Yaşa Məni Sözləri Söz: Xelil Rza Ulu Türk Gör Nece dinc dayanmışamDi gel özün oxşa meniBelke qaya,belke daşamDönder qızılquşa meni Sen tam arzu,men tamarzıMen acam,sen dadlı ruzuSen mecrasan,men axar suÇırp qayaya,daşa meni Sen yazsan,men qarlı qışamYazı qışa daşımışamBelke ...