Zaur Quluzade Sensiz Sözleri Söz : Süleyman Nifteliyev Qəlbim oldu yarə sənsizYox bu dərdə çarə sənsizSən məni tərk edib getdinBəxtim oldu qarə sənsiz Aşiqivin yoxdur halıSəndədir ancaq xəyalıIndidə Məcnun misalıQalmışam avvarə sənsiz Axır məni saldın odaBir dəfədüşmədim yadaBir ürəyim vardı ...