Zaur Quluzade Sensiz Sözleri

Zaur Quluzade Sensiz Sözleri

Söz : Süleyman Nifteliyev

Qəlbim oldu yarə sənsiz
Yox bu dərdə çarə sənsiz
Sən məni tərk edib getdin
Bəxtim oldu qarə sənsiz

Aşiqivin yoxdur halı
Səndədir ancaq xəyalı
Indidə Məcnun misalı
Qalmışam avvarə sənsiz

Axır məni saldın oda
Bir dəfədüşmədim yada
Bir ürəyim vardı oda
Oldu parə parə sensiz

Aşiqivin yoxdur halı
Səndədir ancaq xəyalı
İndidə Məcnun misalı
Qalmışam avvarə sənsiz

Qəlbim oldu yarə sensiz
Yox bu derde çarə sensiz
Sən meni tərk edib getdin
Bəxtim oldu qarə sənsiz

Axır məni saldın oda
Bir dəfə düşmədim yada
Bir Ürəyim vardı oda
Oldu pare parə sensiz